Elizabeth Delson Printer Paintmaker

White Vase by Elizabeth Delson
300     White Vase     color etching & inkless intaglio     11 1/2" x 12"     1979
click arrow to take you to previous imageclick arrow to go to next image